Boekgegevens
Titel: Tweede leesboek voor kinderen
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Breda: Eduard van Wees, 1891
18e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202594
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweede leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
boek, en doe steeds myn best, dan,
hoop ik, word ik ook eens een nut tig
mensch.
2.
Die zijn tijd goed be steedt, als hy
nog jong is, kan iets leeren, om later
den kost te win nen
In de school leert men Ie zen, schrij-
ven en nog veel meer.
Eeu mensch, die niet Ie zen en schrij-
ven kan, heeft dik werf de hulp van
een an der noo dig. Hij kan niet in
mooi e boek jes lezen; hij kan geen brief-
je schrij ven aan zijn ou ders of vrien-
den , hij weet niets anders, dan het-
geen men hem ver telt. — Zoudt gij wel
zulk een mensch wil len worden 1
a.
Myn broer Hen drik gaat met Mei van
school; hij is nu veer tien jaar oud, en
heeft al tijd goed zijn best ge daan in
het lee ren.