Boekgegevens
Titel: Tweede leesboek voor kinderen
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Breda: Eduard van Wees, 1891
18e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202594
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweede leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
schoo nen vlie ger, die daar zoo def tig
prijk te.
Nu en dan na men zij een stuk pa-
pier, maakten daar een scheurtje in
en hin gen dit op het touvp. Dit noem-
den zi] een bo de naar den vlie ger zen-
den. Wan neer nu de wind daar on der
kvpam, gleed dat papier langs het touw
omhoog, en als het een eind weg was,
zon den zij al weer een nieu wen bo de
ach ter na.
Wat had den die jon gens een schik,
zij spron gen en dans ten o ver de wei de,
dat het een lust was om te zien.
19.
Het spe len kan ech ter niet al tijd
duren. Er is een tyd van spelen,
maar ook van lee ren, niet waar, klei ne
vriend jes ?
Wel nu, de va der zei dan ook: „Komt
jongens, nu wordt het tyd om in te