Boekgegevens
Titel: Tweede leesboek voor kinderen
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Breda: Eduard van Wees, 1891
18e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202594
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Tweede leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
wat lui voor te zijn. Hij slaapt des
nachts maar in een hol len boom en legt
zijn eitjes in het nestje van dezen of
ge nen klei nen vo gel. Nu eens kiest hij
het nest van een musch en dan weer dat
van een vink; hij gunt elk wat." —
12.
On der al Ie nes ten van vo gels in ons
land is er geen, dat zoo kunstig ge-
maakt is, als het nest van de zwa luw.
Gy hebt ze ker wel eens zulk een nest
ge zien , on der de go ten en da ken der
hui zen of aan de bo gen der ker ken.
Van buiten ziet het er vrij morsig uit,
daar is het ge heel met klei be smeerd.
Van binnen moest gy het eens zien,
hoe zacht en don zig de jon gen daar in
kunnen slapen, en hoe netjes de in-
gang tot het nest ge maakt is, juist zoo
groot, dat de zwaluw er zelf door kan.
Ik ge loof niet, dat de knap ste mensch
zulk een mooi en kunstig nestje zou
kun nen ma ken.