Boekgegevens
Titel: Schoolwoordenboekje: beknopte geslachtlijst
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2019
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202587
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Geslacht (taalkunde), Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schoolwoordenboekje: beknopte geslachtlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
VERKORTINGEN.
102
11. = laatstleden.
L. S. = lectori salutem, den
lezer heil.
M. = Mijnheer.
m. a W. = met andere woorden.
Med. Dr. = Medicinae Doctor,
doctor in de geneeskunde.
^Igr, — Monseigneur, bisschops-
titel.
3111. = Mademoiselle, mejuf-
frouw.
Mme = Madame, mevrouw.
Jlr. == Monsieur, ook Meester
(in de rechten).
N. = Noord.
nl. = namelijk.
N.0. = Noordoost.
N.W. = Noordwest.
No. = Numero, nummer.
N.B. — Nota Bene, let wel.
N.B. = Noorderbreedte.
N.S. = Naschrift.
N. T. = Nieuwe Testament.
O. a. = onder anderen.
0. = Oost.
O. 1. = Oost-Indië.
O. jft. = Openbaar Ministerie.
0. T. = Oude Testament.
"/j = percent, ten honderd.
Pag. = pagina, bladzijde.
P". == Primo, ten eerste,
p. c. = pour condolance, voor
rouwbeklag,
p. D. = pro Deo, om niet.
p. f. =pour féliciter, om geluk
te wenschen.
p. m. =per mille, per duizend,
p. O. = per order, op bevel,
op last van.
p, p. c. = pour prendre congé,
om afscheid te nemen.
Prof. —professor, hoogleeraar.
P. H.=postscTiptum, naschrift.
(onder eenen brief).
Ps. = psalm.
R.C. of R.K. = Eoomsch
Katholiek.
B.. 1. P. = Requiescat in pace,
hij of zij ruste in vrede.
Red. = Redacteur.
St. == Sint, heilig.
Sen. of Sr. = Senior, de oudste.
S. V. p. = SHl vous plaît,
als het u belieft,
t. iU p. = ter aangehaalder
plaatse.
Th. Dr. = Theologiae Doctor,
doctor in de godgeleerdheid,
tt. = totus tuus, geheel de
uwe.
t. W. = te weten.
uit. = ultimo, op den laatsten
dag. (der maand); ten laatste.
T.V. == vice versa, heen en
terug.
Vs. = Vers.
Vz. == Voorzitter.
W. = West.