Boekgegevens
Titel: Schoolwoordenboekje: beknopte geslachtlijst
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2019
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202587
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Geslacht (taalkunde), Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schoolwoordenboekje: beknopte geslachtlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKORTINGEN.
A" = Anno, in het jaar.
A. D. = Anno Domini, in
het jaar des Heeren.
A. P. = Amsterdamsch peil.
Art. = Artikel.
BI. = bladzijde.
Bv. of Bijv. = bijvoorbeeld.
C. A. == cum annexis, met
het bijbehoorende.
Ca, = circa, ongeveer.
Co. of Comp. = compagnie.
C. S. = cum suis, met de zjjnen.
ets. = cents.
D. C. = Da Capo, van het
begin af. (in de muziek).
d.d. = de dato, van den zoo-
veelsten der maand.
d. i. = dat is.
= nog eens, hetzelfde.
Dr. = Doctor.
l)s. = Dominus, dominee.
E. A. = Edelachtbaar.
e. k. = eerstkomende.
enz. = en zoo voorts.
etc. = et cetera, en zoo verder.
Exc. = Excellentie, titel van
ministers, enz.
Ex off. of e. 0. = Ex officio,
ambtshalve.
F. = fiat, het geschiede, toe-
gestaan.
Fol. = folio, folium, bladzijde.
F. of ü. = florins, guldens.
Fr. = franco, vrachtvrij.
Gl. of Gld. = gulden.
H.E.Geb. = Hoogedelgeboren.
H.E.Gestr. = Hoogedelge-
strenge.
H.H. = Heeren.
H. M. = Hare Majesteit.
HH. MM. == Hunne of Hare
Majesteiten.
H. K. M. = Hare Koninklijke
Majesteit.
H.W.Geb. = Hoogwelgeboren.
H. S. = Heilige Schrift.
Ib. = ibidem, op dezelfde plaats
of bladzijde.
ld. = idem, hetzelfde.
inz. = inzonderheid.
J. C. = Jezus Christus.
Jhr. = Jonkheer.
jl. = jongstleden.
jr. = junior, de jongste.
BOSWIJK en WALSTRA, Schoolwoordenboehje.