Boekgegevens
Titel: Schoolwoordenboekje: beknopte geslachtlijst
Auteur: Boswijk, D.; Walstra, W.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1894
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2019
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202587
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Geslacht (taalkunde), Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Schoolwoordenboekje: beknopte geslachtlijst
Vorige scan Volgende scanScanned page
3. de namen van vaartuigen, die niet uitgaan op er. (enkele
zijn onz.: het galjoen^ het fregat^ hutjacht).
4. de namen van muziekinstrumenten, {doedelzak^ horen en
triangel zijn mannelijk).
5. de woorden op ing en st, die afgeleid zijn van werkwoorden.
(dienst en last zijn mannelijk).
6. de woorden op SChap, die niet onzijdig zijn,
7. de woorden op heid, nis en ij. {getuigenis komt vr. en
onz. voor; vonnis is onz.).
8. de woorden op de en te. {vrede is mannelijk).
Als samengestelde woorden eene soort aanduiden van de zelf-
standigheid, door het laatste lid genoemd, komen zij met dat
lid in geslacht overeen, {kerkhof en tijdstip zijn onz.).
Opmerkingen :
1. Woorden, die in verband met bovenstaande regels geen twijfel laten
bij de geslachtsbepaling, zijn niet opgenomen; evenmin die onzijdige
woorden, waarvan ieder het geslacht kent.
2. Staat achter een woord eene aanwijzing, cursief en tusschen haakjes
gedrukt, dan wil die nadere aanwijzing zeggen: in deze heteehenis {zïq
bij getuigenis).
3. Achter sommige woorden is een woord gevoegd ter verklaring van
de beteekenis.
4. Soms is het meervoud of het i^erkleinwoord opgegeven.
5. Naar volledigheid is niet gestreefd: sommige woorden, die heel loeijiig
voorkomen, zijn niet opgenomen.