Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c
TWEEDE LES.
V. Wat zijn zelfstandige naamwoOTden?
A. Zelfstandige naamwoorden zijn de namen, die
men aan alle voorwerpen, het zij wezenlijk of denkbeel-
dig bestaande,' geeft, zoo als: mensch, boom, vriend-
schap, deugd, enz.
V. Hoe verdeelt men de zelfstandige naamivoorden?
A. Men verdeelt de zelfstandige naamtooorden in
twee soorten; in gemeene en eigene zelfstandige naam-
woorden.
V. Wat zijn gemeene zelfstandige naamwoorden?
A. Gemeene zelfstandige naamwoorden zijn namen,
die men, aan een geheel geslacht of eenegeheele soort van
voorwerpen, geeft, als: huis, stad, pennen, enz.
V. Wat zijn eigene zelfstandige naamwoorden?
A. Eigene zelfstandige naamwoorden zijn namen,
die men l)epaaldelijk aan een enkel voorwerp geeft, om
het van andere van dezelfde soort te onderscheiden, als:
Brussel, Maas, Cornelis, Elizabet, enz.
V. Wat is er bij het schrijven der eigene zelfstandige
naamwoorden op te merken?
A. Bij hel schrijven der eigene zelfstandige naam-
woorden is op te merken, dat die altijd met eene hoofd-
letter geschreven worden.
V. Wat zijn zamengestelde zelfstandige naamwoorden'^
A. Zamengestelde zelfstandige naamwoorden zijn
die , welke uit twee of meer woorden zijn zamengestelil,
als : zeestad, wijn steen geest, enz.
V. Wat zijn verkleinende zelfstandige naamwoorden?
A. Verkleinende zelfstandige naamwoorden, die men,
l)ij vcrkorling, WrWej«weor(fc« noemt, zijn zulke woor-