Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOnBESICT.
Bij de samensiellimj vah deze Bekople Schels der Ne-
derlandsche taal had ik mij niet durven vleijen, dat
dezelve, bij soo eene veelheid van gelijksoortiye werkjes ,
zulk een gunsliij debiet ten deele gevallen zou zijn. In
dezen tweeden druk, heb ik, op verzoek van deskundigen,
die veranderingen gehragl, welke mij doelmatig voorkwa-
men, en bovendien zulke, die mij vroeger, bij de
beöordeeling der eerste uitgave, welke, bij den heer
w. J. VAH HAREN ROMAN to Maastrlcht, hel licht zag, als
verbeteringen aangewezen zijn.
Ik meen, bij de vervaardiging van dit werkje, voor
zoo verre het zulks toeliet, de voornaamste gronden der
Nederlandsche taal , behandeld te hebben. Ik heb te
dien einde, de beste werken onzer zoo schoone moedertaal