Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
zijn: een, achtlien, enz. en algemeene telwoorden: elk,
al, veel, menig, enz.
V. Wal zip voorzetsels?
A. Voorzetsels zijn woorden, die de betrekkingen
aantoonen, w elke de naamwoorden onderling, of welke
de naam- en werkwoorden, op elkander hebben, als: hel
bevel van den koning; Piet zit op de bank, enz.
V. Hoe verdeelt men de voorzetsels?
A. Men verdeelt de voorzetsels in scheidbare en on-
scheidbare; tot de sc/ieirfAare behooren: in, op, uit,
aan, enz. en onder de onscheidbare xtki^ai meiT: her,
ont, be, enz.
V. Wat noemt men voegwoorden ?
A. Voegwoorden noemt men die woorden, welke
dienen, om voorstellen te verbinden, en door die verbin-
ding tevens den aard der afhankelijkheid des eenen voor-
stcis van het andere aan tc wijzen, b. v. Louise breidt en
borduurt; Willem zegt, dat hij komen zal, enz.
V. Wat zijn iusschenwerpsels?
A. Iusschenwerpsels zijn die woorden, die de ge-
waarwordingen der ziel te kennen geven, of die van bui-
ten, door de nabootsing in de natuur, door onze zinnen
waargenomen worden, als: ach! o! (oei! krik! krak!
bonsl enz.
V. Hoe onderscheidt men dus de tusschenwerpsels ?
A. Men onderscheidt dus dc tusschenwerpsels in twee
soorten, in in-cü uitwendige tusschenwerpsels; tot de
f»?ee»d/j/e behooren : helaasl wee! sus! enz. en onder
de uitwendige telt men: klets! plomp L enz.
---