Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
V. Wat zijn samengestelde icerkwoorden?
A. Zamengesleldewerkwoorden zijn zulke werkwoor-
den, die, of met zelfstandige naamwoorden, of met
bijwoorden, of met voorzetsels, zamengesteld zijn, als:
pluimstrijken, lieficozen, overwègen en óverwegen, enz.
V. Wat heeft men, bij sommige met voorzetsels za-
mengeslelde werkwoorden, op te merken?
A. Bij sommige met voorzetsels zamengeslelde werk-
woorden heeft men op te merken, dat de nadruk der
uitspraak nu op het voorzetsel, en dan op het zakelijice
deel des werkwoords valt, naar mate de be teekenis zulks
vordert; b. v. onderhouden, ik houd onder — en on-
derhouden, ik onderhoud, enz,
V. Wat zijn hijwoorden 1
A. Bijwoorden zijn zulke woorden, die, ter bepaling
van eenig werkwoord of bijvoegclijk naamwoord die-
nen , als: wel spreken ; zeer wille kleederen, enz.
Wat is er, bij sommige bijwoorden op te merken?
A. Bij sommige bijwoorden is op te merken, dat zij,
even als de bijvoegelijke naamwoorden, door trappen
van vergelijking, aan verandering onderhevig zijn; b. v.
Jan schrijft fraaijer dan Piet, doch Willem schrijft
het fraaist; deze kleur is lichter groen dan die; maar
gene is hel lichtst groen, enz.
TWEE EN TWINTIGSTE LES.
V. Wat noemt men telwoorden?
A. Telwoorden noemt men die woorden, die een
getal of eene hoeveelheid der dingen aanwijzen.
V. Hoe verdeelt men de telwoorden ?
A. Men verdeelt de telwoorden in twee soorten -.ia be-
paalde en algemeens telwoorden; bepaalde telwoorden