Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
ACHTTIENDE LES.
V, Wat zijn hulpwerkwoorden?
A. Hulpwerkwoorden zijn zulke, die andere werk-
woorden in de vervoeging te hulp komen ; zij zijn v\er
in getal, als: hebben, zijn, zullen en worden.
V. Wat zijn hulpbehoevende werkwoorden ?
A. Hulpbehoevende werkwoorden zijn zulke, die,
zonder de hulp van een ander werkwoord, niet gebruikt
kunnen worden, als: willen, durven, moeten, enz.
V. Wat noemt men de wijzen der tverkivoorden?
A. Men noemt de wijzen der werkwoorden, de on-
derscheidene voorstellingen der werking; zij'zijn in
getal: de onbepaalde wijs, de aantoonende wijs, de (je-
biedende wijs en de aan- of bijvoegende wijs,
V. Wat geeft de onbepaalde wijs te kennen!
A. De onbepaalde wijs geeft te kennen, dat de han-
deling eens werkwoords algemeen en slechts met aanwij-
zing van tijd wordt voorgesteld, als: schrijven, geschre-
ven te hebben, te zullen schrijven.
V. Wat duidt de aantoonende wijs aan?
A De aantoonende wijs is die, waardoor men de
daad welke een werkwoord uitdrukt, naar de verschei-
denheid der tijden regtstreeks aanduidt, als: ik hoor,
ik heb gehoord, ik ben gehoord, ik word gehoord, enz.
V. Wat is de gebiedende wijsl
A. De gebiedende wijs is die wijs, wanneer men
iemand tot iets opwekt of vermaant, b. v.: lees, leest;
bid, bidt; enz.
V. Wat is de aan- of bijvoegende wijs ?
A. De aan- of bijvoegende wijs is die, waardoormen
iets twijfelachtigs of onzekers zegt, of waardoor men een