Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
TWAALFDE LES.
V. Wanneer gebruikt men de wederkeerende voor-
naamwoorden ? I
A. De wederkeerende voornaamwoorden gebruikt
men, wanneer de werking op den werkendjen persoon
terugkeert, dezelve zijn: zich, mij, u, ons, enz.
V. Wat is er, omtrent het wederkeerende voornaam-
woord : zich, aan te merken ?
A. Er is, omtrent het wederkeerende voornaamwoord:
zich, aan te merken, dat dit, of als voorwerp of als be-
paling, gebruikt wordt, b. v. hij bedriegt zich; zij
spreekt van zich, enz.
V. In welkenwaamuaiwordtdxivoornaamw. gebruikt?
A. Dit voornaamwoord wordt alleen in den derden en
vierden naamval gebruikt.
V. En in welken persoon komt zich voor?
A. Dit woordje zich komt voor in den derdenpersoon,
voor alle geslachten, zoo wel in het enkel- sXiWieei'voud.
DERTIENDE LES.
V. Wat zijn bezittelijke voornaamwoorden?
A. Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden, die
aanduiden, wie eenig genoemd voorwerp bezit; zij zijn:
viijn, mijne-, ons, onze; zijn, zijne; haar, hare-,
hun, hunne; uw, uwe, enz.
V. Hoe verbuigt men, b. v. mijn, mijne-, uw, uwe?
A. De verbuiging dezer voornaamwoorden geschiedt
aldus: Enkelvoudig.
Mannel. Vrouwel. Onztjd.
• 1. Wijn. 1. Mijne. 1. Mijn.
2. mijns. 2. mijner. 2. mijns. i
3. mijnen. 3. mijner. 3. mijn.
4. mijnen. 4. mijne. 4. mijn.