Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15

van lunne beteekcnis, gccnc vergroeiing dulden, zijn dc
volgeïde: sneeuwwit^ allerlei^ velerhande^ zilveren^
de de^de, enz,
TIENDE LES.
A. ïunl gij ook met de bepalende lidwoorden^ de
xelfstardige naamwoorden vriend^ stad en/ier^ ver-
buigen?
A. De verbuiging dezer woorden geschiedt op de vol-
gende wijze:
Vrouwtl Enkelv.
1. De stad.
2. der stad.
.3. der slad.
4. de slad.
Meerv,
1. De steden.
2. der steden.
3. der steden.
4. de steden.
V. Kunt gij ook met de niet bepalende lidwoorden^
de zelfstandige naamwoorden wand^ roos en zeil ver-
buigen ?
A. De verbuiging dezer zelfstandige naamwoorden
heeft, op de volgende wijze, plaats, als:
Mannel Enkelv. Vrouwd, Enkelv. Onzijd. Enkele.
1. Een wand. 1. Eene roos. 1. Een zeil.
2. eens wands' 2. eener roos. 2. eens zeils.
3. eenen wand. 3. eener roos. 3. een zeil.
4. eenen wand. 4. eene roos. 4. een zeil.
V. Kunt gij ook MtïhmgmmtXAa bepalende lidwoor-
den ^ de zelfstandige mti At bijvoegelijke naamwoor-
den , de ronde hoed, de lange pijp en het sterke paa^d.
A. De verbuiging dezer woorden geschiedt als volgt;
b. V. ^
Mannel. Eikdv»
1. De vrimd.
2. des vriends.
8.den vriend.,
4. den vriend.
Meerv,
1. De vrienden.
2. der vrienden
3. den vrienden.
4. de vrienden.
Onzijd Enkelv.
1. Het hert.
2. des herten.
3. het hert.
4. het hert.
Meerv.
1. De herten.
2. der herten.
3. den herten.
4. de herten.