Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
ZESDE LES.
V. Wat ziju naamvallen ?
A. Naamvallen zijn de onderscheidene betrekkin-
gen , waarin de zelfstandige naamwoorden kunnen voor-
komen.
V. Hoe vele naamvallen heeft men in onze moeder-
taal?
A. Men heeft in onze moedertaal vier naamvallen ,
welke wij den eersten, tweeden, derden ea vierden
naamval noemen.
V. Wanneer slaat een zelfstandig naamwoord in den
eersten naamval?
A. Een zelstandig naamwoord staat in den eersten
naamval, als dit het onderwerp van eenen volzin aan-
duidt, b. v. het kind leert; de ivaarheid is kenbaar, mi.
V. Wanneer komt een zelfstandig naamwoord ia
den tweeden naamval voor ?
A. Een zelfstandig naamwoord komt in den twee-
den naamval voor, wanneer de betrekking aangewezen
wordt, die de naamwoorden op elkander hebben, of als
men er van voor kan plaatsen, als: de heer des huizes;
Gods geboden, enz.
F. Wanneer staat een zelfstandig naamivoord in den
derden naamval.
A. Een zelfstandig naamwoord staat in den derden
naamval, wanneer het een' persoon of eene zaak aan-
duidt, waaraan iets gegeven of ontnomen wordt, of als
men er aan of voor bij kan zetten ,h.v.de meester geeft
den leerling een boek; ontneem het kind het mes, enz.
F. Wanneer staat een zelfstandig naamwoord in den
vierden naamval ?