Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
f).) Dc woorden op to uitgaande, well<c van bijvocgc-
lijiie naamwoorden of werkwoorden afgeleid zijn,
als: diepte, grootte, moeite, begeerte, enz.
6.) De woorden, die op st en ing eindigen en van
werkwoorden afkomen , als: dienst, gunst, be-
looning, berisping, enz.
V. Welke regels heeft men, om het onzijdige ge-
slacht te leeren kennen?
A. De regels, welke men heeft, om het onzijdige
geslacht te leeren kennen, zijn:
1.) De namen ys^ü landen, steden dorpen, als:
Nederland, Amsterdam, Delftshaven, enz.
2.) De onbepaalde wijs der werkwoorden , en de bij-
voegelijke naamwoorden, als zelfstandig genomen,
als; het eten, het goede, enz.
3.) De verkleinwoorden; zoo als: huisje. Mietje,
bloempje, enz.
4.) De woorden, welke met ge beginnen en eindi-
gen , als: getij, gerij, enz.
5.) De wortel der werkwoorden, met voorvoeging
van ge, als: gepraat, gehoor, enz.
6.) De woorden, die eene verzameling aanduiden, op
te eindigen en ge tol voorvoegsel hebben, als ge-
dierte, gesternte, enz.
V. Tol welk geslacht behooren de samengestelde zelf-
standige naamwoorden ?
A. De zamengestelde zelfstandige naamwoorden be-
hooren meestal tot het geslacht van hunnen wortel, welke
altijd hel laatste gedeelte van het woord uitmaakt: schild-
wacht , b. v. is vrouwelijk, omdat wacht lol dit geslacht
behoort, hoewel schild mannelijk en onzijdig is.