Boekgegevens
Titel: Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Auteur: Backer, H.G. de
Uitgave: Tiel: wed. D.R. van Wermeskerken, 1854 *
2e, verm. en verb. uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2012
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202584
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal: in vragen en antwoorden, ten dienste der lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
felijklieid beteekcnen , of die van werkwoorden afgeleid
üijn, üf die iels onzelfstandigs, doch als zelfstandig aan-
gemerkt wordende, voorstellen, als: boler, gezucht,
noodlot, enz.
V. Welke zelfstandige naamwoorden worden alleen
in het meervoud gebruikt?
A. Dc zelfstandige naamwoorden- alleen in het
meervoud gebruikt worden , zy" : lieden, hersenen, ge-
broeders, onkosten, onz.
V. Door welke letters wordt het meervoudige getal
gemaakt?
A. Het meervoudige getal wordt gemaakt, door de
letters 5, n, en, ers dieren, ah: jongen, jongens-,
gemeente, gemeenten; hanic, banken; rund, runder s
oi runderen, enz.
V. Zijn er gccae zelfstandige naamwoorden, die hun
nwervotia, up oeue miu regelmalige wijze, vormen?
A. De zelfstandige naamwoorden, die hun meervoud,
op eene min regelmatige wijze, vormen, zijn: spil, spe-
ten ; stad, steden; lid, leden-, enz., yisijpet, sted, led.
VIJFDE LES.
V. Wal verstaat men door geslacht?
A. Door geslacht verstaat men de onderscheiding bij
de zelfstandige naamwoorden van helgene mannelijk
of vrouicelijk is, of dat lot geen van beide behoort.
V. Hoe vele geslachten heeft men iu onze taal?
A. Men heeft in onze taal drie geslachten: het man-
nelijke , hel vrouwelijke en het onzijdige geslacht.
V. Zijn er ook algemeene regels, welke dienen, om
het gedacht te doen kennen?
A. De algemeene regels, welke dienen, oni hel jfe-