Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
Jupiter.
De gemiddelde afstand van de zon bedraagt 107 mülioen G. M.;
de omloopstijd bedraagt circa 12 jaar; de middellijn dezer planeet
is ongeveer llmaal zoo groot als die der aarde; 't S. G. der
stof van deze planeet = l,4maal dat van water; de inhoud er
van = 1289niaal dien der aarde. De aswenteling geschiedt in
bijna 10 uur. Hoogst waarschijnUjk is dez^ planeet omgeven
door een dampkring. De helling van haar as op haar loopbaan
om de zon bedraagt 3°; op haar bestaat dus geen afwisseling
van jaargetijden en een zeer snelle afwisseling van dag en
nacht. De poolbewoner van Jupiter ziet dus de zon nooit hoo-
ger dan 3° boven den horizon. De zon schijnt den Jupiter-be-
woner 27maal zoo klein toe als den aardbewoner. Jupiter heeft
4 manen, die soms aUe 4 tegelijk aan den hemel staan. De
afplatting aan de polen bedraagt y',.
Satumus.
De gemiddelde afstand van de zon bedraagt 190 miUioen G. M.;
de omloopstijd bedraagt 29 jaar en 167 dagen; de middellijn
dezer planeet is 9maal zoo groot als die der aarde; 't S. G. der
stof van deze planeet =: 0,7maal dat van water of ongeveer
't S. G. van petroleum; de inhoud er van = 687maal dien der
aarde. De aswenteling geschiedt in ruim 10 uur. De helling
van haar as op haar loopbaan om de zon bedraagt 28°, terwijl
de afiplatting aan de polen het beloopt. De zon schijnt voor
een bewoner dezer planeet 90maal zoo klein als voor een be-
woner der aarde, de intensiteit van 't zonlicht is er maar het
tHv '^oor "ie aarde, maar toch is 't zonlicht er nog
lOOOmaal zoo sterk als voor ons het licht van de volle maan.
Een jaar op Satumus heeft 24620 Satumusdagen rrz 10759 van
onze dagen. Om deze planeet bevindt zich een ring, terwijl ze