Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
Fig. 32.
op en onder, en verliest
ze zicli in de stralen der
zon. Intussclien is ze, van
uit de aarde gezien, al
meer links van de zon ge-
komen , zoodat ze na eeni-
gen tijd aan dg Westerkim
gezien wordt, als de zon
pas is ondergegaan. Nu
is ze avondster geworden.
Mercurius en Yenus zijn
dus beurtelings avond-
en morgenster; toch geeft
men die namen meer
uitsluitend aan Yenus,
omdat Mercurius zeer klein en aUeen in zeer gunstige omstan-
digheden met 't bloote oog kan aanschouwd worden. Yenus
daarentegen is vrij groot en haar afstand van de zon, als ze
'tmeest rechts of links van de zon staat, is zooveel grooter, en
daardoor is ze beter te onderscheiden. Yroeger meende men, dat de
avond- en de morgenster twee verschülende sterren waren en
noemde men de morgenster Lucifer en de avondster Vesper.
Later zag men in, dat 't een en dezelfde ster was, omdat
't verdwijnen van de eene binnen zeker tijdsverloop zeker 't ver-
schijnen van de ander tengevolge had.
De planeten schijnen niet regelmatig te loopen van 'tW. naar
't O., integendeel schijnen zij dikwijls een onregelmatigen en
dwalen den loop te hebben; dan eens schijnen ze zich vooruit te
spoeden op haar baan, dan schijnen ze terug te loopen, soms
zelfs schijnen ze stU te staan, ten minste gedurende eenigen
tijd niet van plaats te veranderen. Dit is echter niets dan schijn
en wordt veroorzaakt door de verschillende standen van de aarde
ia betrekking tot de planeten en de verschillende schijnbare be-