Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Fig. 18.
rijst loodreeht boven
den horizon en daalt
er loodrecht beneden.
Op 21 Maart staat
de zon in den eve-
naar bij E en cul-
mineert dan in A,
't zenith van a, dan
verwijdert ze zich
noordwaarts van den
evenaar tot zo in W
gekomen is op 23.1
graad afstands van
den evenaar, welke
afstand van den eve-
naar declinatie wordt genoemd. Dit geschiedt op 21 Juni. Nu
nadert de zon denjevenaar weer tot 23 September, als wanneer
ze weer zich in E bevindt, om dan zuidwaarts van den evenaar
af te wijken of zuiderdeclinatie te krijgen, tot ze op 21 December
haar grootste afwijking 23zuidwaarts van den evenaar heeft
bereikt. Dan nadert ze den evenaar tot ze dien op 21 Maart weer
bereikt heeft.
De zon verwijdert zich nooit verder dan 23 noord- of zuid-
waarts van den evenaar. De cirkelboog, dien ze schijnbaar aan
het hemelgewelf doorloopt op 21 Maart en 23 September, als
wanneer ze zich in den evenaar bevindt, heet, zooals we reeds
vernamen, equator des hemels. Den cirkelboog dien ze schijnbaar
doorloopt op 21 Juni, als wanneer ze zich 23T ten N. van den
evenaar bevindt, en dien, welken ze schijnbaar doorloopt op 21 De-
cember, als wanneer ze zich 23 ten Z. van den evenaar be-
vindt, noemt men Keerkringen of tropici, omdat de zon dan
haar versten afstand van den evenaar heeft bereikt en dus naar
den evenaar terugkeert. De cirkel, dien de zon op 21 Juni