Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Stand der aardas.
Bij de beweging der aarde om de zon blijft de aardas steeds
evenwijdig aan zich zelve, en wijst steeds naar hetzelfde punt
aan den hemel. (Strikt genomen is dit laatste onwaar, want de
as der aarde beschrijft ook aan den hemel een ellipsvoimige
baan, gelijk de baan der aarde om de zon, wier groote as dus
ook 40 millioen G. JI. is. ilaar die as is zoo ontzettend klein
ten opzichte van de zelfs meest nabijgelegen vaste sterren, dat
men ze gehjk nul kan rekenen vergeleken met dien eindeloozen
afstand, en dus zonder onjuistheid zeggen kan, dat de aardas
steeds naar hetzelfde punt des hemels wijst.)
De as der aarde maakt met het vlak der loopbaan om de zon
een hoek van 60 en wijkt dus 23 van den loodrechten stand
af. Aan dien schuinen stand der aardas is de afwisseling in
jaargetijden en de ongelijke lengte der dagen te danken.
Zonshoogte, dag en nachtboog.
A. Voor een plaais onuee den even aak.
NS = de aardas, AE — equator, ZW Ae zonsweg, NS,
de aardas, is ook de horizon van a, een plaats onder den
evenaar.
De- cirkels, die de zon dagehjks aan den hemel beschrijft,
worden door den horizon NS juist midden door gedeeld; de
helft ligt boven, en de helft beneden den horizon. Daaruit
volgt, dat voor een plaats, die onder den evenaar gelegen is,
de zon de helft van de 24" boven, en de andere helft beneden
den horizon is, en dus zijn voor de menschen onder den eve-
naar 't geheele jaar door dag en nacht even lang. De zon ver-