Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
lingen aan den hemel tot de moeielijkste waarnemingen en be-
rekeningen behooren.
Beweging der aarde om de zon (Revolutie) en
verschijnselen, die daarmee gepaard gaan.
Behalve een wenteling om haar as in 24 uren, heeft de aarde
ook nog een jaarlijksche beweging om de zon, in de richting
van 't W. door 't Z. naar 't O., en dus in dezelfde richting,
als waarin ze om haar as draait. Zij volbrengt dien loop om
de zon in 365 dg. 5" 48' 45". Ze beweegt zich in een ellips-
vormige baan om de zon. Was de loopbaan der aarde om de
zon een cirkel, dan moest de zon altijd ons even groot toeschij-
nen, wat werkeUjk niet 't geval is. De gezichtshoek, d. i. de
hoek, waaronder de zon van uit de aarde gezien wordt, is in
de verschülende jaargetijden niet even groot; in den winter is
die hoek grooter dan in den zomer, een bewijs, dat de aarde in
den winter nader bij de zon is dan in den zomer.
Bewijzen voor den omloop der aarde om de zon:
1°. 't Verschü tusschen een sterredag en een zonnedag, (waar-
over later).
De onregelmatige en dwalende loop der planeten, dieniet
anders te verklaren is, dan uit een beweging der aarde om
de zon.
3°. Aangezien de zon bijna IJ millioen malen grooter is dan
de aarde, is, bij de wederzijdsche aantrekking, die beide licha-
men op elkaar mtoefenen, 't veel waarschijnlijker, dat de aarde
om de zon, dan dat de groote bol om den kleinen zou draaien.
4°. De aberratie of afdwaling van 't licht, waardoor we de
sterren in eenigszins gewijzigde richting zien. (Hierover later
meer.)
4