Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
des stoks loopt. De hoek, dien men volgens bovenstaande formule
vindt, is dus te groot. Men moet kennen [_ 6, maar l_ a —
+ Lc dus l_hz=z l_a — L c. Men moet dus den gevonden
l_ a verminderen met den halven gezichtshoek c) waaronder
de zonschijf zich vertoont (dit bedraagt van 15' 46' tot 16' 18"),
De Ouden bepaalden de zonshoogte met den zonnewijzer of gnomon.
Bepaling van de geografische lengte eener plaats op aarde.
Door lengte van een plaats op aarde verstaat men den afstand
van den meridiaan der plaats van den eersten of nulmeridiaan,
gemeten op den evenaar. Plaatsen, liggende onder den nulme-
ridiaan, hebben dus geen geografische lengte.
Het bepalen van 't lengteverschil tusschen 2 plaatsen schijnt opper-
vlakkig zeer eenvoudig te zijn; want weet men 't verschil in tijd tus-
schen de plaats, waar men zich bevindt, en de plaats, van waar men
is uitgegaan, dan zal daaruit te berekenen zijn, hoeveel die plaatsen
in lengte verschUlen. Daar de aarde in 24" om haar as draait, en
dus eenig punt der aarde in 24" een cirkel doorloopt, zal het elk
360°
uur 15° van dien cirkel afleggen, want de omwenteling
om de as geschiedt met gelijkmatige snelheid. Ligt dus een
plaats 15° oostelijker dan een andere, dan zal voor die eerstge-
noemde plaats de zon 1 uur vroeger door den meridiaan gaan en
't op die plaats dus steeds 1 uur later zijn. Verschillen ze 12" In
tijd, dan liggen ze 180° van elkaar, verschillen ze 6" in tijd,
dan liggen ze 90° van elkaar. Een verschü in tijd van 4'
van 1 uur, geeft een lengteverschil van x 15 = 1 graad.
J.0 -LO
't Komt er nu maar op aan 't verschü in tijd tusschen 2
plaatsen te kennen.