Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Dichtheid der aarde.
Deze werd het eerst nauwkeurig berekend door Cavendish
(1797), die ze vond te zijn 5,48 (s. g. van water — 1 genomen).
Latere onderzoekingen van Reich, Baily, Cornu, deden hen daarvoor
bijna gelijke waarden vinden, nl. 5,49 — 5,G7 en 5,56.
Snelheid van beweging van een punt onder den evenaar =:
463,7 M.; op 50° breedte 311 M. op 60° breedte 281 M. onder
de pool=:0 M. per seconde.
Plaatsbepaling op aarde en aan den hemel.
Bepaling van de geografische breedte eener plaats op aarde.
Zooals reeds vroeger is gezegd, verstaat men door de breedte
eener plaats den afstand van die plaats, noordelijk of zuidelijk
van den evenaar, gemeten op den meridiaan der plaats. Plaatsen
die onder denzelfden parallelcii'kel liggen, hebben gelijke breedte;
plaatsen onder den evenaar hebben geen breedte.
1°. Daar vroeger op verschillende wijzen is aangetoond, dat
de poolshoogte eener plaats, of de hoogte der poolster boven den
horizon, gelijk is aan de geografische breedte der plaats, zoo zou
men dus maar te meten hebben de hoogte van een vaste ster,
die juist in de hemelpool lag, en de geogi'afische breedte zou
meteen gevonden zijn. Maar er is geen ster, die zich juist in
de pooi des hemels bevindt; de jjoolster staat er op eenigen af-
stand van verwijderd.
Men moet dus afwachten tot een circumpolairster op haar da-
gelijksche omwenteling haar grootste hoogte boven den horizon
heeft en dan haar kleinste hoogte boven den horizon, of haar
bovenste en benedenste culminatiepunt. Meet men in beide ge-
vallen haar hoogte boven den horizon, dan zal 't gemiddelde dier
2 hoogten de hoogte der pool boven den horizon aanwijzen. Door