Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
25
meridiaans. Gedurende 't zomerhalfjaar staat voor een bewoner
onder den equator de zon op den middag ten Noorden van 't toppunt
A en wijst de schaduw van een loodrecht opgericht en staak naar
't Zuiden. Gedurende 't winterhalfjaar staat de zon op den middag
ten Zuiden van 't toppunt A en wijst de schaduw van den staak
naar 't Noorden. De menschen onder den evenaar worden daarom
genoemd Tioeezijdsschadutvgevenden, en omdat de zon op 21 Maart
en 23 September in den equator staat, en dus op den middag van
die dagen door 't toppimt gaat, en bijgevolg de staak dan geen
schaduw geeft, noemt men ze ook wel Schaduwlooz^n.
B. Voor eene plaats ondeh de pool.
Fig. 9.
NS is de hemelas,
AE is de equator = de
ware horizon van n.
ZII' is de zonsweg. De
getrokken en stippel-
lijnen stellen de loop-
banen van sterren voor.
De eene helft van 't he-
melgewelf (ANE) ligt
boven den horizon AE,
de andere helft (ASE)
ligt beneden den hori-
zon. Een bewoner aan
de pool ziet dus niet
meer dan de eene helft
van den hemel; de andere helft krijgt hij nooit te zien. Daar
de cirkelbanen, die de sterren beschrijven, evenwijdig loopen
met den equator, en de equator voor een plaats aan de pool
samenvalt met 't vlak van den horizon, zoo beschrijven aUe zicht-
bare sterren banen evenwijdig met den horizon. Voor een pool-
bewoner gaan de sterren niet op en ook niet onder; maar blij-