Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
pool der aarde, dan staat voor die plaats de poolster ook 90° bo-
ven haar horizon, dat is in 't zenith dier plaats. Hieruit volgt,
dat: de poolshoogte eener plaats = hare geografische breedte is.
3« Bewijs. ANQEA zij de doorsnede van den meridiaan
van A, SM de vertikaal van A, HZ de horizon van A^ MP
de hemelas, EQ de evenaar. AE is dan de geografische breedte
"van A; AP' kan gerekend worden evenwijdig te loopen met 3/P,
daar de straal der aarde in 't niet verzinkt bij den eindeloozen
afstand van de hemelpool van de aarde. P' A Z (a) is dan de
poolshoogte van A. Nu is i = c als overeenkomstige hoe-
ken; l_ a is 't complement van & en /_ d is 't complement
van l_ c. Daar nu L '' = Z_ c is, zijn ook hunne complemen-
ten gelijk, dus La ~ LA. En daar L « evenveel hoekgraden
telt als boog AE booggraden, zoo is het aantal graden van ^
A E = dat van [_ a, of weer
geografische breedte van A — poolshoogte van A.
Waarnemingen aan den hemel van de zon en sterren.
A. yooiï eexe plaats ondek den equator, (a)
Fig. 8.
NS is de hemelas
= de ware horizon van
n, AE is de equator,
ZW isdezonsweg. De
equator snijdt den hori-
zon onder een rechten
hoek en gaat door 't
toppunt A van de
plaats o.
De half gestippelde
lijnen stellen voor loop-
banen van sterren.