Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Opmerking. De equator der aarde en die des hemels liggen dus in
hetzelfde vlak, terwijl ook de aardas, d. i. de denkbeeldige lijn,
om welke de aarde draait, en de hemelas samen vallen. De equator
ligt op gelijke afstanden van de beide polen en verdeelt de aarde
in twee gelijke deelen, een noordelijk en een zuidelijk half-
rond.
Voor de beide polen valt het vlak van den equator samen
met dat van den waren horizon, en voor plaatsen onder den equa-
tor ligt de wereklas in het vlak van den waren horizon.
Kimdiiikiny is de hoek, dien de schijnbare horizon maakt met
de raaklijn uit 't oog des waarnemers aan de aarde getrokken.
Hoe hooger men boven 't aardoppervlak verheven is, hoe grooter
de hoek is. Vlak op de oppervlakte der aarde staande is die
hoek := 0°, omdat de sclüjnbare horizon dan samenvalt met de
raaklijn uit 't oog aan de aarde getrokken.
Op een hoogte van 100 Parijsche voeten is die hoek = 10'48''
1000
5000
10000
Fis. 4.
» » » » .34'
» » » » = 1° 16'
»# » » » 1131° 48'
Is HZ de schijnbare hori-
zon, dan is uit de figuur
duidelijk te zien, hoe bij hoo-
ger verheffing boven 't aard-
oppervlak hoek X in grootte
toeneemt.
Zenith of toppunt heet 't
punt des hemelgewelfs, dat
loodrecht boven den waarne-
mer ligt; het is tegelijkertijd
de pool van 't voor den waar-
nemer zichtbare halfrond des
hemels.
Nadir of voetpunt heet 't