Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Uitgaven van W. H. J. VAN NOOTEN te Haarlem.
435 Rekeiiknmlige oi>g:aYen van Acte-examens voor Onderwijzer.
Met de antwoorden. Prijs 30 cents.
Naj.aars-examens 1886. Schriftelijke Opgaven voor de acte van
Onderwijzer en Onderwijzeres. Verzameld en de Rekenvoor-
stelleiÈ niet antwoorden voorzien, door S. de Jong Jz. Prijs 25
cents.
Voorjaars-exaiiiens 1887. Schriftelijke Opgaven voor de acte van
Onderwijzer en Onderwijzeres, gevolgd door een verslag van
een mondeling examen in iedere provincie. Verzameld doorS.
de Jong Jz. Prijs 75 cents.
Yoorjaars-exainens 1888. Schriftelijke Opgaven voor de acte van
Onderwijzer en Onderwijzeres, gevolgd door een verslag van
een mondeling examen in iedere provincie. Verzameld door S.
de Jong Jz. Prijs f 1—.
Examens voor de Hoofdacte 1888, Schriftelijke Opgaven voor de
acte van Hoofdonderwijzer en Hoofdonderwijzeres, gevolgd door
eenige verslagen van een mondeling examen van iedere com-
missie. Verzameld door S. de Jong Jz, Prijs 75 cents.
Nieuwe Algebraïsche Yraagstukkeu, door A. W. Moll Wz. Prijs
25 cents.
Antwoorden hierop. Prijs 15 cents.
Fransche Vertaaloefeuingen van Acte-examens voor Onderwijzer
en Onderwijzeres Verzameld door S. de Jong Jz Prijs 50 cents.
Praohtische Schrijfvoorbeelden voor school en huis, door A. J.
van Breen. Prijs 40 cents.
AVoonlen en Lesjes, om vaardigheid te verkrijgen in het voortgezet
Lezen; Oefeningen tot het wegnemen van moeilijkheden van
allerlei aard, door J- E. K. van Wijnen. Prijs 20 cents,
i Fransch Naerebout. Leeshoek voor de hoogste klasse der Lagere
Scholen en voor Herhalings-onderwijs, door J. Stamperius
Prijs 30 cents.