Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
Indictie voor 1878 is 1878 -)- 3 1881 = 125 X 15 + 6, dus 6
1882 » 1882 + 3 1885 = 125 X 15 + 10, » 10
1890 » 1890 + 3 = 1893 = 126 X 15 + 3, »3
Zondagsletter. De 7 dagen der -week worden in den kalender
aangeduid door de eerste 7 letters van 't alphabet, zoodanig dat
de eerste dag des jaars met de letter A wordt aangeduid. De
letter, die zoodoende overeenkomt met den eersten Zondag des
jaars, noemt men den zondagsletter. Valt 1 Jan', op Dinsdag,
dan is de eerste Zondag de 6^ dag des jaars, en is de zondags-
letter dus F. Valt 1 Jan. op Vrijdag, dan is de eerste Zondag
de 3® dag des jaars en is de zondagsletter dus C.
Berekening van 't Paaschfeest.
Op de kerkvergadering te Nicea (325 nC) werd bepaald, dat
het Paaschfeest zou gevierd worden op den eersten Zondag na
volle maan, die op of na lentenachtevening (21 Maart) volgt.
Is het dus juist op 21 Maart voUe maan en den 22" daar-
aanvolgende Zondag, dan zal Paschen vallen op 22 Maart, d. i.
zoo vroeg als kan. Is het 20 Maart voUe maan geweest, dan is
het weer volle maan op (31 — 20 = 11 29 — 11 = 18) 18 Aprü
of 29 dagen later. Valt 18 April op Zondag, dan is het Paschen
op den daaropvolgenden Zondag, d. i. 25 April of zoo laat moge-
lijk. De grenzen, waartusschen het Paaschfeest vaUen moet, zijn
dus 22 Maart en 25 Aprü.
Paaschfeest van 1874.
Guldengetal = 13, epacta = 12, zonnecirkel 7, zondagslet-
ter = D.
Op 21 Maart of den 80®'"" dag des jaars was de maan oud
(80 + 12 = 92 = 3 X 29< + 3>) 3< dag, dus 14< —35 = 11 da-
gen na 21 Maart, d. i. 1 Aprü was 't voUe maan.
De 4« dag, dus ook de (13 X 7+4) = 95« dag des jaars was
een Zondag, dat was de 5« April, dus de eerste Zondag na 1
AprU was de 5° April; toen was 't dus Paschen.