Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
EparM. Noemt men den ouderdom der maan op den 1" Jani.
dus de epaeta wijst aan hoeveel dagen er op den 1" Jan', ver-
loopen zijn sedert' de laatste nieuwe maan. Twaalf synodische
omlooptijden der. maan = 12 X 291 = 354 dg; het jaar is
dus 365 — 354 = 11 dagen langer.
Om voor zeker jaartal de epacta te vinden, vermindere men
het guldengetal van dat jaartal met 1, vermenigvuldige de rest
met 11, deelen 't product door 30, de rest zal de epacta aan-
wijzen.
Epacta voor 1878 is (17—1) X 11 = 176 = 5 X 30+ 26, dus 26
1882 » (2—l)xll= 11 = 0x30+11, » 11
1890 » (10—l)xll= 99 = 3 x 30 + 9, » 9
Zonnecirkel is een tijdvak van 28 jaar, na verloop van welken
tijd de dagen der week weer op dezelfde datums vallen. Het eerste
jaar onzer jaartelling was het 10'^« van een zonnecirkel. Om voor
zeker jaartal het ranggetal in den zonnecirkel te vinden teUe
men 9 bij 't jaartal, deele de som door 28, de rest zal het rang-
getal aanwijzen.
Zonnecirkel voor 1878 is (1878 + 9) = 67 X 28 + 11, dus 11
1882 »(1882 + 9) = 67 X 28 + 15, » 15
1890 » (1890 + 9) = 67 X 28 + 23, 23
Romeinsche Indictie.
Dit is een tijdperk van 15 jaar, na verloop van welken tijd de
Eomeinsche keizers een nieuwe schatting deden plaats grijpen ter
bepaling van de belastingen. Ze wordt alleen gebruikt in open
brieven van 't pauselijke hof.
Om voor zeker jaartal het ranggetal te vinden in den indictie-
cirkel teUe men 3 bij 't jaartal op (het eerste jaar onzer jaar-
telling had 4 tot ranggetal), deele de som door 15, dan geeft
de rest de indictie aan.