Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
richting als de zon, zoo is een anomalistisch jaar grooter dan
een sterrejaar.
Jidiaansche kalender of oude stijl. Hierbij werd de lengte van
het jaar op 365J dag bepaald; de gewone lengte van het jaar
zou 365 dagen zijn, maar om de 4 jaren zou het jaar 366 dagen,
dus 1 dag meer tellen.
Gregoriaansche kalender of nieuwe stijl (1582). Hierbij rekent
men wel de jaren op 365 dagen en neemt om de 4 jaren een
jaar van 366 dagen, maar de eeuwjaren, wier eerste twee cijfers
niet door 4 deelbaar zijn, zullen geen schrikkeljaren wezen.
Volgens den Jul. kalender zijn er dus in 400 jaren 100 schrik-
keljaren, en volgens den Greg. kalender maar 97.
Maancyclus. Guldengetal.
Maancyclus noemt men een tijdvak van 19 jaren, na verloop
van welken tijd dezelfde maanphasen op dezelfde datums vallen.
Is het dus den 6" Aug. 1882 laatste kwartier, dan zal het den
6" Aug. 1901 en den 6" Aug. 1920 enz. weer laatste kwartier zijn.
Negentien Tropische jaren = 19 X 365, 2422 dag = 6939, 60218
dagen en 235 synodische omloopen der maan 235 X 29,
5305 = 6939, 68912 dagen.
Het aantal dagen is in beide gevallen nagenoeg hetzelfde. Het
getal, dat aanwijst den rang van een jaar in den maancyclus
noemt men guldengetal, omdat men 't vroeger in Griekenland met
gouden letters ten toon stelde. Het eerste jaar onzer jaartelling
had 2 tot guldengetal; om dus het guldengetal van eenig jaartal
te vinden, heeft men het jaartal met 1 te vermeerderen, de som
door 19 te deelen, dan wijst de rest het guldengetal aan.
bv: giüdengetal van 1878 is ^^^^^^ ^ = 98 met de rest 17, dus 17
van 1882 is ^^^^ ^ = 99 met de rest 2, dus 2
ly
van 1890 is + ^ = 99 met de rest 10, dus 10
-IJ