Boekgegevens
Titel: Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Auteur: Berman, A.
Uitgave: Heusden: L.J. Veerman, 1891
2e uitg; Heruitgave van de eerste uitgaaf Haarlem, W.H.J. van Nooten, 1886
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1653
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202571
Onderwerp: Astronomie: praktische astronomie: algemeen
Trefwoord: Kosmografie, Handboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der wiskundige aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
eenige oogenblikkea nascMttert, nadat de ster al verdwenen is.
't Schijnt ons toe of 't sterren zijn, die plotseling van plaats veran-
deren, daarom noemt men ze verschietende sterren. In de nach-
ten tusschen 7 en 14 Aug. en 11 en 14 Nov. is 't aantal val-
lende sterren zeer groot, terwijl om de 33 jaar ongeveer het
aantal buitengewoon groot is in Nov. In Aug. schijnen de val-
lende sterren uit 't sterrenbeeld Perseus, in Nov. uit 't sterren-
beeld de Leeuw den dampkring binnen Ie treden.
Omtrent de samensteUing der vaUende sterren is men vol-
doende ingelicht door de scheikundige onderzoekingen van Wöhler
en Haidinger op vele dier lichamen toegepast, die op aarde
zijn neergevallen; het blijkt daaruit, dat die zoogenaamde lueht-
steenen of meteoorsteenen geen stoiïen bevatten, die niet op aarde
voorkomen.
Eigen beweging van 't zonnestelsel.
De overeenkomst tusschen de zon en de vaste sterren, die
waarschijnlijk ook zonnen zijn, om welke donkere bollen draaien,
even als om onze zon, maar die wegens den afstand voor ons
onzichtbaar zijn, deed 't vermoeden ontstaan dat 't ganschezon-
nestelsel een eigen beweging heeft in de ruimte, wat te beslui-
ten is uit de grooter wordende parallaxis voor sommige vaste
sterren. De zon met de tot haar gebied behoorende lichamen
zou zich dan bewegen naar 't sterrenbeeld Hercules, en jaarlijks
een weg afleggen van 60 millioen G. M. wat nog van zoo weinig
beteekenis is, dat de onderlinge afstand der vaste sterren daar-
door niet merkbaar verandert.
Storingen.
De voornaamste zaken, die den omloop der aarde om de zon
bepalen, zijn onderworpen aan veranderingen, die öf binnen