Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
And I am very sorry lo say
Check, lo your king, and I
Ihink its check mate.
So it is IW® Jones, you
have won. But I have been
suffering from tooth ache all
day and couldn't think.
1 am very sorry to hear it
Mr. De Lacy, but you shall
have your revenge another day.
AT THE DENTIST'S.
I have been suffering terribly
from tooth ache all night, will
you please see what you can do
to ease my pain?
Is it a hollow tooth?
It is very much decayed, and
the nerve keeps jumping.
Let me have a look at it sir?
Yes, it is very much decayed
indeed, you had better have it
out.
But can't you stop it for me?
No, I'm afraid it's too far
gone.
En mij spijt het, om tegen
u te zeggen: koning schaak,
en ik geloof, dat hij schaak-
mat is.
Ja, waai'lijk, mevrouw, u
hebt 't gewonnen. Maar ik heb
den geheelen dag aan kiespijn
geleden en kon daardoor niet
goed denken.
Het spijl me, dat te moeten
hooren, mijnheer De Lacy,
maar ik ben bereid u een an-
deren keer voldoening te geven.
BIJ DEN TANDMEESTER.
Ik heb den geheelen nacht
vreeselijke kiespijn gehad; kunt
u niet iets doen om de pijn le
verlichten ?
Is het eene holle kies?
Zij is geheel verrol, en de
zenuw blijft pijnlijk kloppen.
Laat me haar eens zien, mijn-
heer.
Ja, zij is inderdaad erg ver-
rol ; u moet ze maar laten
trekken.
Maar kunt u ze nog niel eens
voor mij vullen?
Neen, ik vrees dat ze daai'-
voor al le ver heen is.