Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
Ah, that's like you men:
you think yourselves lords of
creation, and that women have
no brains.
What do you think about
Miss Fawcett, coming out se-
nior wrangler?
Ah! she is an exception to
the general rule.
That's very unfair of you
Mr. De Lacy, every day we
read of women distinguishing
themselves at the various Uni-
versities, and we have women
Doctors now quite as clever as
the men, if not more so.
Tit for tat M''^ Jones! you
took my queen just now, now
I take yours.
Florrie, Florrie! I am afraid
you are talking too much, if you
don't take care Mr. De Lacy
will beat you.
Will he? No he won't, I have
lour pieces more than he has.
Madam, I am very sorry to
take your other castle.
U zijt al precies als alle
mannen; ge denkt dat ge de
beeren der schepping zijl en
dal vrouwen geen verstand
hebben.
Wal dunkt u van juffrouw
Fawcett, hé? de eerste van de
Hoogeschool in de Wiskunde.
Och! zij maakt eene uitzon-
dering op den algemeenen regel.
Dat is zeer onbillijk van u,
mijnheer De Lacy; eiken dag
hooren we van vrouwen, die
zich aan verschillende Univer-
siteiten onderscheiden hebben,
en we hebben nu vrouwen als
doktoren die even knap zoo, zij
niet knapper, dan de mannen zijn.
Leer om leer, mevrouw! U
naamt daar straks mijne Ko-
ningin, nu neem ik de uwe.
Flora, Flora, ik vrees, dal
ge er te veel bij praat. Wan-
neer je niet oppast, zal mijn-
heer De Lacy je verslaan.
Zal hij? Neen dat nooit. Ik
heb nog vier stukken meer
dan hij.
Mevrouw, het spijt me, dat
Ik uw ander Kasteel ook moet
nemen.