Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Seven shillings and sixpence
at the least, Madam.
Isn't that rather dear?
Not al all Madam, you could
not get it down cheaper any
where.
Why il is only a little more
than a month ago, that I paid
you 7/6 lo have it put in tho-
rough order.
Thai's quite true Madam, but
if you break the spring of a
watch, you can't expect it to
go properly.
But arc you quite sure il was
properly mended last time?
Quite sure Madam. I examined
il most carefully myself, and
found that it was in perfect going
order.
Well, I suppose I must have
it mended again, when can you
let me have il?
It shall be ready for you this
day week Madam. Shall we send
il, when it is done?
No, I shall be coming this
Minstens zeven shillings en zes
pence, mevrouw.
Is dat niet wat duur?
Volstrekt niet, mevrouw. U
zou 'l nergens goedkooper ge-
daan kunnen krijgen.
Lieve deugd, het is nog maar
nauwelijks eene maand geleden,
dat ik u 7/6 betaald heb om
het in orde te maken.
Dat is volkomen waar, me-
vrouw, maar wanneer u de
veer van een horloge breekt,
kunt u niet verwachten, dal
het goed zal loopen.
Maar zijt ge wel zeker, dat
het den laatsten keer behoorlijk
gemaakt was ?
Bepaald, mevrouw. Ik heb
het zelf nauwkeurig onderzocht
en bevonden dat het goed liep.
Dan zal ik het nog maar
eens moeten laten maken. Wan-
neer kunt ge 't mij terug be-
zorgen ?
Ik zal zorgen dal het van-
daag over eene week klaar is,
mevrouw. Zullen we het zen-
den, wanneer 't in orde is?
Neen, ik moet dien dag toch