Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
act. Let's go and get some
refreshment, De Lacv.
All right, Jones.
What are you siaring at so,
De Lacy?
Bless my soul! do you see
that man in the pit with the
red hair? wait a moment till
he turns his face round. Now do
you know who it is?
Well I declare ! who would
have thought it ! He's looking
this way. I think he has recog-
nised us. Yes, here he comes!
Well Morris my boy, how are
you? who would have thought
of seeing you liere !
Gome on, lei's go and have
a drink together, then I'll intro-
duce you 10 M'® Jones, and don't
forget lo come and look me up
to-morrow.
Florrie, let me introduce an
old school chum of mine, M''
Morris.
How do you do sir? I am
very pleased lo see you.
akte. Laien wij wal gaan ge-
bruiken, De Lacy.
Goed, Jones.
Waar kijk je toch zoo naar.
De Lacy!
Hemelsche goedheid ! Ziel ge
daar in het parterre dien man
met dal roode haar? wacht een
oogenblik lol hij het hoofd
omwendt. Nu, weet ge wie
dal is?
Wel lieve deugd, wie had
dal nu kunnen denken! Hij
kijkt hier heen. Ik geloof dal
hij ons herkend heeft. Ja daar
komt hij al aan.
Maar, Morris, beste jongen,
hoe gaal hel met je? Wie had
kunnen verwachten je hier le
zien !
Kom laten we samen wal
gaan gebruiken, en dan zal ik
je aan mevrouw Jones voor-
stellen, en vergeel niet ons mor-
gen eens le komen opzoeken,
hoor.
Flora, laat me een ouden
schoolvriend den heer Morris,
aan je voorstellen.
Hoe gaal hel mijnheer? Zeer
aangenaam u le zien.