Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
BREAKFAST.

TBIJT.
Halloa Jones! What brings
you here so earlv? It is not
eight 'oclock yet.
I wanted 10 speak to you very
particularly, and as il was such
a beautiful morning I thought
I would come over early and
catch you before you went out.
I am glad you did, old fellow.
I am delighted to see you.
I hope I am not too late for
breakfiist, for I'm terribly hungry.
No, you are just in lime;
we breakfast at 8 'oclock.
There's the bell ringing.
Come on.
What do you take Mr. Jones,
tea or coffee?
Thank you I prefer coffee.
Let me give you a little ham
and eggs. There are rolls and
toasi, help yourself and make
Bebbington. — Dialogues.
Hé, Jones! Wat kom jij hier
zoo vroeg doen ? Het is nog
geen acht uur.
Ik moest je noodzakelijk spre-
ken, en aangezien het zulk een
schoone morgen was, besloot
ik maar wat vroeg te komen,
ten einde je te treffen, alvorens
ge uilgingt.
Daar ben ik blij om, kerel.
Hel verheugt me je te zien.
Ik hoop, dat ik niet te laat
voor het ontbijt ben gekomen,
want ik heb een vreeselijken
honger.
Neen, ge zijt nog juist bij
lijds; wij ontbijten om acht uur.
Daar luidt de bei reeds.
Kom maar mee.
Wat zult u gebruiken, mijn-
heer Jones, thee of koffie?
Koffie, als 't u belieft.
Mag ik je eens wat ham en
eieren geven? Daar staan de
broodjes en 't geroosterd brood:
1