Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
Oh, that's the famous Miss
Marriott.
Poor queen Catherine! how
shamefully that brute Henry VHI
served her.
Order, up there, order!
I am afraid M" Jones, we
must not keep talking, or we
shall get into hot water.
Isn't that the famous Field
of the Cloth of Gold? what a
gorgeous sight! What magnifi-
cent dresses! how real it all
seems!
I am afraid M" Jones, we
must keep quiet, or not talk
so loud, everybody is looking
at us.
Oh look! there's poor Cathe-
rine crying! how I feel for her.
I can't help crying myself.
Hush, hush, my dear! every-
body is staring at us.
I can't help it Charles. I can't
help it.
That's the end of the second
Bebbington. — Dtnloguf.it.
0, dat is de beroemde juf-
frouw Marriott.
Arme Koningin Catherina!
Hoe schandelijk werd zij door
dien onmensch Hendrik VIII
behandeld.
Stilte, daar, stilte!
Ik vrees, mevrouw Jones, dat
we het praten staken moeten,
of we zouden er door in moei-
lijkheden komen.
Is dat niet het beroemde
Veld van het Gouden Kleed?
Welk eene prachtige vertoo-
ning ! Wat 'n fraaie costumes!
Hoe natuurlijk lijkt alles!
Ik vrees, mevrouw Jones, dat
we ons stil moeten houden, of
tenminste niel zoo luid spreken,
aller oogen zijn op ons ge-
vestigd.
Och, kijk! daar is die arme
Catherina aan het weenen! O,
wat heb ik een medelijden met
haar; ik kan mijne tranen niet
bedwingen.
Ssst. Ssst. Kind, alle men-
schen kijken naar ons.
Ik kan 't niet helpen. Karei,
ik kan 't niel helpen.
Dal is 'l einde van de tweede
6