Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
glasses for a moment, M" Jones?
Who is that lady in the opposite
box, who keeps looking this
way? I fancy I know her.
Do you mean that lady in
the white silk dress?
That's Miss Bertram, a great
friend of ours.
What, Miss Bertram of the
Nine Elms, Clapham?
Yes.
Oh, then I know her very
well..
She and her mother are com-
ing lo dine with us next
Tuesday. Would you like lo
meet her?
Very well, then let's consider
that matter settled.
May we trouble you not to
talk quite so loud, sir?
I beg your pardon.
Let me see! what scene is
this, M' De Lacy?
The third scene, of the first
act.
How beautifully that woman
acts! what's her name?
een oogenblikje afstaan, me-
vrouw Jones? Wie is de dame
in de loge tegenover ons, die
hier heen blijft kijken? Ik ver-
beeld me, dat. ik haar ken.
Meent ge die dame in witte
zijde?
Dat is juffrouw Bertram,
eene intieme vriendin van ons.
U meent toch niet mejuf-
frouw Bertram van de Nine
Elms?
Ja.
O, dan ken ik haar zeer
goed.
Zij komt aanstaanden Dins-
dag met hare moeder bij ons
dineeren, Zoudt ge haar gaarne
ontmoeten ?
Heel goed, die zaak zullen
we dan niaar als beklonken
beschouwen.
Mogen wij u verzoeken, niet
zoo luid te praten, mijnheer?
Ik vraag excuus.
Laat eens zien! welk tooneel
is dit, mijnheer De Lacy?
Het is het derde tooneel van
de eerste akte.
Wat speelt die vrouw prach-
tig. Hoe heet ze?