Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
We havn'l much lime to
spare.
What time does the play
begin ?
Tiie doors open at half past
seven, but the performance is
not till eight.
Then we have nearly twenty
minutes to get ready.
Now my dear, don't be longer
than you can possibly help.
I shall be down in less than
a quarter of an hour, Charles,
please ring for the carriage to
be brought round.
Now are we all ready?
Get in then, dear.
Now Coachman, drive as fast
as you can.
Ah, I thought so! the play
has begun, we are twenty mi-
nutes late. What a pity!
Boy! give me three pro-
grammes?
Yes sir.
How much are they?
Three pence each, please sir.
Will you kindly lend me your
We hebben niet veel tijd
meer.
Hoe laat begint hel stuk?
Het gebouw gaat om half-
zeven open, maar de voorstel-
ling begint niet voor achten.
Dan hebben we bijna twintig
minuten om ons klaar te maken.
Nu kind, blijf nu niet langer
weg, dan noodzakelijk is.
Ik zal in minder dan een
kwartier beneden zijn. Karei,
wees zoo goed en schel even
om het rijtuig te doen voor
komen.
Zijn we nu allen klaar?
Stap dan maar in, kind.
Koetsier, zoo gauw mogelijk
rijden, hoor.
Daar, ik dacht hel al! De
voorstelling is al begonnen;
we zijn twintig minuten te laat.
Hoe jammer!
Geef me eens drie program-
ma's, jongetje !
Als 't u belieft mijnheer.
Hoeveel is 't?
Drie stuivers per stuk als 't
u belieft mijnheer.
Will u my uw tooneelkper