Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
- Have you any other lodgers?
Yes sir, we have two single
gentleman, but Ihey are very
quiet, we scarcely ever hear any
thing of them.
Are there any children in the
house ?
No sir, I have two daugh-
ters but they are both grown up.
And do they wait upon the
lodgers ?
One of them does sir, but the
other goes out to business.
Very well, I will lake your
rooms by the week, al 35/-
(thirly five shillings) inclusive of
all charges, but boot cleaning
and tiring, should it be required.
Will you be sure to see that the
bed is thoroughly aired?
Oh yes sir, I am always very
particular abont that, I would
not like to put a gentleman into
a damp bed, for any thing.
What lime do you think your
friend will come on Wednesday,
sir?
I am not quite sure, but I
Hebt ge nog meer beeren?
Ja mijnheer, we hebben nog
twee ongehuwde beeren, maar
zij zijn zeer stil; we hooren
hen haast niet.
Zijn er ook kinderen in huis?
Neen, mijnheer. Ik heb twee
dochters, maar die zijn beiden
groot.
En bedienen zij de beeren
Een van haar, mijnheer; de
andere is in betrekking.
Heel goed. Ik zal de kamers
nemen bij de week legen 35 -
(vijf en dertig shiihngs) alles
er onder begrepen, behalve 't
laarzen poetsen en vuur, indien
zulks noodig mocht zijn. Zult
ge zorgen dal het bed goed
gelucht wordt?
Zeker, mijnheer. Dat is iets,
waarop ik altijd nauwkeurig
let. Ik zou voor geen geld Ier
wereld iemand in een vochtig
bed laten kruipen.
Hoe laat denkt u, dat uw
vriend Woensdag zal komen?
Dat weet ik nog niet zeker.