Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
or partial board can be arran-
ged for.
Are the rooms ready to come
into?
We can have them ready at
a day's notice, sir. When do
you expect your friend?
He has written to say that
he hopes lo be in town on
Wednesday next.
Oh, then we can have every-
thing in perfect order by then
sir. How long does your friend
think of remaining in town?
About three months, I fancy.
Will you take the rooms then,
sir ?
Yes, I think I will, but sub-
ject to a week's notice, for lam
not quite sure that my friend
will like the rooms, although
I should think that he would.
I will do every thing in my
power, lo make the gentleman
comfortable. The last gentleman
was here five years, but he has
just gone back lo India.
week, of gedeeltelijk op nader
overeen te komen voorwaarden.
Zijn de kamers klaar om te
betrekken ?
Ze kunnen klaar zijn, mijn-
heer, wanneer we maar één
dag vooruil gewaarschuwd wor-
den. Wanneer verwacht gij uw
vriend ?
Hij heeft geschreven, dat hij
Woensdag in de stad denkt le
komen.
O, in dat geval kunnen we
alles behoorlijk voor zijne ont-
vangst gereed hebben. Hoelang
is mijnheer uw vriend van plan
in de stad te blijven?
Zoowat drie maanden, geloofik.
Zult u de kamers dan nemen,
mijnheer?
Ik denk het wel, maar op
voorwaarde dal u mij eene week
tijd laat, want ik weet niet
zeker, of de kamers mijn vriend
zullen bevallen, ofschoon ik hel
wel zou denken.
Ik zal mijn best doen het
den heer naar den zin le maken.
De laatste heer heeft hier vijf
jaar gewoond, maar is nu pas
naar Indië teruggekeerd.