Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
and a bath-room, tor a I'riend
of mine, who is coming up from
the country next Wednesday.
I have three rooms, which I
think will suit your friend ad-
mirably. Will you please walk
upstairs ?
This is the sitting room, and
that is the bed room; the bath
room adjoins it.
They seem very nice rooms,
and I should think will suit
my friend. What is the rent of
them?
35/- (thirty five shillings) a
week sir, with attendance.
Are there any other charges?
We generally charge l/-(one
shilling) a week for boot clean-
ing, and in the winter, e«" (six
pence) a scuttle for coals.
Are there any other extras?
No sir, those terms are in-
clusive of every thing, and the
gentleman can have board here,
if he should wish it, at the rate
of £ 1 (two pounds) a week.
kamers met een badkarnerlje
voor een vriend van mij, die
aanstaanden Woensdag in de
stad komt. (lett. vert. van bui-
ten komt)
Ik heb drie kamers, die,
naar ik vermoed uw vriend
uitstekend zullen bevallen. Wilt
u maar eens mee naar boven
gaan?
Dit is de zitkamer, en dat is
de slaapkamer; het badkamer-
tje is er naast.
Het lijken zeer mooie kamers,
en ik geloof ook wel, dat ze
mijn vriend zullen bevallen.
Wat kosten ze?
35/- (vijf en dertig shillings)
per week met bediening, mijn-
heer.
Ook nog extratjes?
Een shilhng per week voor
'l laarzen poetsen, en des win-
ters zes stuivers voor eiken bak
steenkool.
Zijn er nog andere extratjes?
Neen, mijnheer, onder die
conditiën is alles begrepen, en
mijnheer kan wanneer hij zulks
verkiest, bij ons in den kost
zijn voor £ '2 (twee pond) per