Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
He wasn'i a bad sort of fellow,
was lie, when he was not in a
temper?
No, I learned a great deal
under him, and am thankful
now that he was so strict.
So am I. But come we must
be going, it is getting rather
late, and we are dining early
to-day.
xM" Jones asked me to invite
you to dinner one of these-days.
When will you be coming up
lo town again?
Oh, sometime next week, I
think.
What day?
About Friday, I think.
Well, will you come and dine
with us on that day?
All right, old fellow, what
time do you dine?
Six o'clock punctually.
Very well, give ray compli-
ments lo Jones, thank her
for the invitation, and say 1
will be there.
There comes my bus, I must
be off. Good bve!
Hij was nog zoo kwaad niet,
als hij niet driftig was, niet
waar ?
Neen. Ik heb veel bij hem
geleerd, en ben er nu dank-
baar voor, dat hij zoo streng
was.
Ik ook. Maar we moeten
gaan, 't begint al laat te wor-
den, en we eten van daag vroeg.
Mijne vrouw vroeg me je uil
le noodigen om een dezer dagen
te komen dineeren. Wanneer
kom je weer in de stad?
In den loop der volgende
week, geloof ik.
Welken dag?
Vrijdag, denk ik.
Nu, wil je dan dien dag bij
ons komen dineeren?
Graag. Hoe laat dineer je?
Precies om zes uur.
Heel goed. Mijne complimen-
ten aan mevrouw Jones, dank
haar voor hare vriendelijke uil-
noodiging en zeg dat ik met
genoegen zal komen.
Daar komt mijn omnibus
aan. Ik moei vveg.' Bonjour!