Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Yes, old Morris, (you remem-
ber old Morris, don't, you?) that
fellow with the red hair, pug
nose, and freckles all over his
face, went to old Stubbs and
confessed that he, and another
fellow in his class had done it.
Oh yes, I remember now;
and did'nt he get it hot? I
shall never forget what terrible
grimaces he made, whilst old
Stubbs was flogging him. At
evei-y stroke of the rod, he
screwed up his face, and puff'ed
out his cheeks, and roared like
a bull.
Poor fellow, enough lo make
him roar, wasn't it ? Old Stubbs
was savage, because he hadn't
been able lo find out before,
who were the culprits, and laid
it on fast and thick.
Yes, and wasn't it fun, when
poor Morris hobbled back to
his place, with his hand on the
sore part and the tears stream-
ing down his ugly face?
Ja, die Morris (dien herinner
je nog wel?) die vent met dat
roode haar, met dien pukkel-
neus, en die zonnesproeten over
zijn heele gezicht, ging naar
den ouden Stubbs en bekende,
dat hij en een andere jongen van
zijne klasse het gedaan hadden.
O, Ja, nu herinner ik het
mij weer; en wat kreeg hij er
van langs, hé? Ik zal nooit
vergelen, wat akelige gezichten
hij trok, toen de oude Stubbs
bezig was hem af te ranselen.
Bij iederen slag met de roede,
trok hij zijn gezicht in pijnlijke
rimpels, blies zijne wangen op
en brulde als een os.
Arme jongen, het was ook
genoeg om hem te doen brullen,
niet waar? Die oude Stubbs
was zoo wreed, omdat hij niet
eerder had kunnen ontdekken,
wie de daders waren, en sloeg
er flink op los.
Ja, en was het niet grap-
I)ig, toen de arme Morris naar
zijne plaats terug strompelde
met zijne hand tegen hel pijn-
lijke gedeelte, terwijl de tranen
over zijn leelijk gezicht rolden?