Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
I believe il is true, don't you?
Yes, I shall always look back
with pleasure to my old school
days.
Do you remember, De Lacy,
when some of the fellows made
holes in the pipes, in the Lava-
tory, and the water squirted
all over the plaee?
Yes, I should think I did!
what a rage old Stubbs was
in, wasn't he, when he couldn't
find out who liad done it?
Yes, I fancy I hear his terrible
voice now, and see his fat face
red with passion.
Let's see! how many lines
was it he gave us to write out
every day?
One hundred and fifty, wasn't
it?
Yes, so il was, and didn't
we all vow vengeance against
him for it? for it was in the
middle of the cricket season.
How did he find out at last
who had done it, do you re-
membei?
zijn, en ik geloof dal hel waar
is, jij niel?
Ja, ik zal altijd met ge-
noegen terugzien op mijne
vroegere schooldagen.
Weet je je nog te herinneren.
De Lacy, dat sommige van de
jongens gaten in de pijpen van
de waschplaals hadden geboord,
en het water overal overheen
spatte?
Nu, of ik! Wat was die
oude Stubbs kwaad, hé, toen
hij niel kon uilvinden, wie het
gedaan had.
Ja, ik verbeeld me dal ik
zijne vreeselijke stem nu nog
hoor, en zijn bol gezicht, rood
van drift, nog zie.
Laat eens zien! Hoe vele
strafregels gaf hij ons ook weer
op, om iederen dag le schrijven ?
Was 't geen honderdvijftig?
Ja, juist, en wal hebben we
allen hem wraak gezworen, hé ?
want hel was juist in het mid-
den van hel cricket seizoen.
Weet je je ook nog te herin-
neren, hoe hij eindelijk uil-
vorschte, wie 't gedaan had?