Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
Oh that's soon told. •
First of all I went to the
bookseller's where I bought a
very nice set of Waller Scott's
novels and Dickens's works, with
one or two dictionaries and
other books which I think will
just fill the shelves. Then I went
to the tailor's and bootmaker's
and ordered a few things, and
whom do vou think I met?
Don't know dear, is il any-
one I know?
Yes, De Lacy, who used to
be a neighbour of your father's.
Dear me, how strange!
Did you ask him to our
dinner party?
Yes dear, but he couldn't
come. Pass me the wine please?
Yes dear. Oh! there's a ring
at the bell. I believe it's my
bonnet come. You must see it
before you go out.
Och, dat laat zich in weinig
woorden zeggen.
Eerstens ben ik in den boek-
winkel geweest, waar ik een
zeer fraai stel van Walter Scott's
novellen kocht, benevens de
werken van Dickens, een paar
'dictionnaires, en nog eenige
boeken, die ik dacht noodig te
hebben om de planken te vullen.
Vervolgens ben ik naar den
kleermaker en den laarzenmaker
gegaan om het een en ander te
bestellen, en wien denk je, dat
ik daar ontmoet heb?
'k Weet het niet; is het
iemand dien ik ken?
Ja; De Lacy, die langen tijd
een buurman van je vader
was.
Hé, hoe toevalfig!
Heb je hem uitgenoodigd
voor ons diner?
Jawel, kind, maar hij kon
niet komen. Wil je mij den
wijn nog eens even aangeven,
als 't je belieft?
Ja beste. O, daar wordt ge-
beld. Ik geloof dat mijn hoedje
gekomen is. Je moet hel zien,
vóór je uitgaat.