Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Oh Charles, how ignorant
you are! They are dirt cheap.
And how many new bonnets
and hats do you generally have
in the course of the year?
Oh that depends very much
upon the fashions. You would
not like to walk out with your
little wife, would you, with an
old fashioned dress and bon-
net on?
Certainly not my dear; but
you have n't answered my ques-
tion.
Do you really wish to know
Charles, how many hats and
bonnets I have in the course
of the year?
Not particularly, but if you
care to tell me, I should be glad
to know.
Well, I think I shall be able
to do with six hats and six
bonnets, and that is very mode-
rate you know.
And if I have only twelve
new hats in the year, that will
be very moderate won't it dear?
Oh Charles, how very absurd
0, Karei, wat ben je nog on-
noozel. Ze zijn spot goedkoop.
En mag ik ook weten hoeveel
nieuwe hoeden ge in den loop
van het jaar zoowat noodig hebt ?
Och, dat hangt natuurlijk veel
van de modes af. Je zoudt toch
niet gaarne met je lief klein
wijfje gaan wandelen, wanneer
ze eene japon aan en een hoed
op had, die niet meer in de
mode waren, is het wel, liefste?
Zeker niel, kind; maar je
hebt mijne vraag niet beant-
woord.
Wou je nu werkelijk weten.
Karei, hoevele hoeden ik in den
loop van een jaar noodig heb?
Och, zoo bijzonder sta ik daar
niet op, maar wanneer je 't
mij zeggen wilt, dan zou ik
het gaarne weten.
Nu, ik geloof dat ik het zal
kunnen stellen mei twaalf hoed-
jes per jaar, en dat is volstrekt
niet buitensporig.
En wanneer ik slechts twaalf
hoeden in een jaar nam dan
zou dat niet buitensporig zijn, hé ?
Och, Karei, wat ben je nu