Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
do you think it cheap, darhng?
Oh yes Charles. Mama used
to pay a great deal more for
my dresses, but I am going to
try and be more economical.
Are you dear? I am deligh-
ted to hear it. Well, let's go on.
The next place you went to
was the milliner's?
Yes, dear.
And what did you buy there?
A large Leghorn sun hat,
and the sweetest little bonnet
you ever saw.
And whal did you pay for
those ?
The Leghorn was only 30/-
(thirly shillings) and the bonnet
3 guineas, and it's such a gem 1
I am sure you will like il. Don't
you think they were cheap, dear
I can't tell my love, I don't
know much about those things.
3 guineas, seems rather a lot
for one bonnet.
Bebbington. — Dialogues.
voor £ 35 ! Noem jij dat goed-
koop, kind?
Ja zeker, Karei. Mama gaf
doorgaans veel meer voor hare
japonnen, maar ik wil pro-
beeren nog wat zuiniger te zijn.
Wilt ge, liefste? Hei verheugt
me zulks le hooren. Vertel nu
maar verder. Vandaar ben je
zeker naar de modemaakster
gegaan, hé?
Ja, man.
En wat heb je daar gekocht?
Een grooten Ilaliaanschen
stroohoed voor de zon, en daarbij
het liefste snoeperigste hoedje
dat je ooit gezien hebt.
En wat heb je daar voor
betaald?
De zonnehoed kostte maar
30/- (dertig shillings) en het
hoedje drie guinjes, en het is
zoo'n juweeltje! Ik weet zeker
dat hel je bevallen zal. Vindt
ge niel dat ze goedkoop waren,
beste man?
Ik weet het niet, kind. Ik
heb geen versland van dergelijke
artikelen, maar mij dunkt dat
drie guinjes nog al veel is voor
één hoedje.
5