Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
If you like.
Five?
Lei rne see, oh yes, five.
And how many more?
Guess again?
Seven?
No.
Nine?
Yes, and one more.
Is it possible? Then I'm sure
you must be tired.
Let me pour you out a glass
of wine, love.
Thank you dear, I will have
just one glass.
And I'll have one glass more.
And now dear, let me see,
how many new dresses have
you ordered?
Only two Charles.
And what will you have lo
pay for them love?
Oh they are very cheap in-
deed Charles. The silk dress
will only cost £ 15 (fifteen
pounds). Would you believe it?
and my new ball dress only
£ 90. Isn't it cheap?
Let me see, two dresses £ 35 !
Als ge wilt.
Vijf?
Laat zien; ja vijf.
Èn naar hoevele nog meer?
Weer raden?
Zeven?
Neen.
Negen ?
Ja, en nog een er bij,
Is het mogelijk? Nu dan
zult ge zeker moe zijn.
Laat me je een glas wijn
inschenken, kind.
Ja, 'k wil gaarne een glas
hebben, man.
En ik zal ook nog een glas
nemen.
En nu, laat me eens hooren,
hoevele nieuwe japonnen je hebt
besteld.
Maar twee, Karei.
En wat moeten die wel
kosten?
O, ze zijn heel goedkoop
Karei. De zijden japon kost
maar £ 15 (vijftien pond).
Vindt ge 't niet ongelooflijk?
en mijne nieuwe baljapon maar
£ 20. Vindt ge dat nu niet
goedkoop?
Laat eens zien, twee japonnen