Boekgegevens
Titel: English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Auteur: Berrington, B.S.
Uitgave: The Hague: Haagsche Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij, 1895
Gebr. Belinfante, voorh: A.D. Schinkel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1648
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202569
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   English as it is spoken or Instructive and amusing dialogues
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
you been doing with yourself
all the morning?
Oh Charles I am dead tired!
I have been shopping ever
since 10 'oclock.
And I suppose you have spent
a great deal of money?
No Charles, not much. You
know I am very economical,
but I do like good things, and
you know you cannot have good
things, without paying a good
price for them.
Well, let me hear dear, what
you have bought? You have
been to the dressmaker's no
doubt?
Yes Charles.
And to the milliner's?
Yes dear.
And to the draper's?
Yes dear, and to the draper's.
And to how many more shops
my love?
Well I really can't tell how
many.
Shall I guess?
wat ge van morgen alzoo hebt
uitgevoerd ?
O, Karei, ik ben dood moe.
Ik ben van af tien uur aan
't winkelen geweest.
En een heele boel geld ver-
teerd zeker?
Neen Karei, niet veel. Je
weet dat ik heel zuinig ben,
maar ik houd van iets goeds,
iets degelijks, en je weet wel,
dal men niets goeds kan koopen
zonder er een goeden prijs voor
le betalen.
Goed, laat me dan maar eens
hooren, kind, wat ge zoo al
gekocht hebt? Ge zijt zeker bij
de dameskleedermaakster ge-
weest ?
Ja, Karei.
Én naar de modemaakster?
Ja, beste.
En naar den manufactuur-
winkel?
Ja man, ook naar den ma-
nufactuurwinkel.
En naar hoevele winkels nog
meer, mijn liefje?
Ik zou 't je waarlijk niet
kunnen zeggen.
Zal ik het eens raden?